Aktuality / Výše minimální mzdy platná od 1.1. 2015

Výše minimální mzdy platná od 1.1. 2015

Vláda schválila nařízení, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč.

 

Minimální i zaručená mzda se bude od roku 2015 zvyšovat. Kromě zvýšení minimální mzdy dojde také k nárůstu minimálních tarifů mzdy zaručené.

 
Vláda se původně se zástupci zaměstnavatelů dohodla na zvýšení minimální mzdy o pětistovku měsíčně, tj. na 9 000 Kč. I přes nesouhlas zaměstnavatelů nakonec však vláda rozhodla o jejím dalším navýšení. Od 1. 1. 2015 budou zaměstnanci pobírat minimálně 9 200 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší od příštího roku z 50,60 Kč na 55 Kč.
 
Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce.

 

Zaručená mzda od roku 2015

Nařízení počítá také s valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.

 
Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do osmi skupin (viz přílohu k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., naleznete zde také příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech).

 
Tab.: Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

 

Skupina prací

Hodinová mzda do 31. 12. 2014

Hodinová mzda od 1. 1. 2015

1.

50,60

55,00

2.

55,90

60,70

3.

61,70

67,00

4.

68,10

74,00

5.

75,20

81,70

6.

83,00

90,20

7.

91,70

99,60

8.

101,20

110,00

 

Skupina prací

Měsíční mzda do 31. 12. 2014

Měsíční mzda od 1. 1. 2015

1.

8 500

9 200

2.

9 400

10 200

3.

10 400

11 200

4.

11 400

12 400

5.

12 600

13 700

6.

13 900

15 100

7.

15 400

16 700

8.

17 000

18 400

 

Uplatňování minimální mzdy v pracovněprávních vztazích

Výše uvedené sazby minimální mzdy se vztahují ke stanovené týdenní pracovní době v délce 40 hodin. Pro zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu (například v dvousměnném, třísměnném, nepřetržitém pracovním režimu, popřípadě sjednanou v kolektivní smlouvě nebo stanovenou ve vnitřním předpisu) je třeba i nadále dle nařízení vlády úměrně zvýšit sazbu hodinové minimální mzdy. Typické případy uvádíme níže:

Stanovená týdenní pracovní doba

Výše minimální hodinové mzdy

40,00 hodin

55,00 Kč

38,75 hodiny

56,80 Kč

37,50 hodiny

58,70 Kč

 

Naopak při sjednané kratší pracovní době či v případech, kdy zaměstnanec odpracuje v kalendářním měsíci méně než stanovenou týdenní pracovní dobu, se sazby měsíční minimální mzdy snižují úměrně odpracované době (zde byla novelou nařízení upravena formulace, která způsobovala výkladové problémy).

 

Zvýšení minimální mzdy se rovněž projeví ve výši odvodů na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (tj. osoby bez příjmů ze zaměstnání či podnikání, za které pojistné neplatí ani stát; např. studenti nad 26 let nebo nezaměstnaní neevidovaní na Úřadu práce ČR). Pro tyto osoby je vyměřovacím základem pro pojistné minimální mzda a nová výše měsíčního odvodu tak bude činit 1 242 Kč (nyní 1 148 Kč). Vyšší pojistné na zdravotní pojištění budou rovněž povinni hradit zaměstnavatelé v případě neplaceného volna (s výjimkou např. zaměstnanců pojištěných v cizině) či neomluvených absencí zaměstnanců. Pokud pracovní volno bez náhrady příjmu nebo neomluvená nepřítomnost v práci budou trvat celý měsíc, výše pojistného vycházející z nové hodnoty minimální mzdy bude činit 1 242 Kč. Pokud budou trvat po dobu kratší, připočte se do vyměřovacího základu za každý jejich kalendářní den poměrná část minimální mzdy připadající na jeden kalendářní den v daném měsíci.

+420 222 233 117, info@indexnoslus.cz            Partner: Práce a brigády © Copyright 2006-2017, www.indexnoslus.cz, Všechna práva vyhrazena. | Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.