Aktuality / Změna slevy na dani pro starobní důchodce

Změna slevy na dani pro starobní důchodce

Pracující a podnikající starobní důchodci si budou moci uplatnit základní slevu na dani nejen za rok 2014, ale také za zdaňovací období 2013. Jak mohou tuto slevu zpětně získat?

 

Finanční správa uzná pracujícím důchodcům základní slevu na poplatníka nejen za rok 2014, ale také za rok 2013. Rozhodla tak na základě nedávného nálezu Ústavního soudu.
Pracující důchodci, u kterých sleva na dani za rok 2013 doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit následovně:

- U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.

- Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.

- Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

 
Lhůta, ve které mohou poplatníci nárok na slevu na dani takto uplatnit, je upravena daňovým řádem a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň.

+420 222 233 117, info@indexnoslus.cz            Partner: Práce a brigády © Copyright 2006-2017, www.indexnoslus.cz, Všechna práva vyhrazena. | Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.